سه بانک بزرگ ژاپن به عنوان بخشی از یک گروه 30 نفر از بخش های خصوصی،قرار است در یک آزمایش با ین دیجیتال همکاری کنند. براساس گزارش رویترز که در 19 نوامبر منتشر شد این گروه متشکل از بانک ها،کارگزاری های مختلف ژاپنی، شرکت های مخابراتی و خرده فروشان است. برای اهداف این پروژه، بانکهای خصوصی مسئول صدور ارز خواهند بود.