به گزارش کوین تلگراف، این اقدام ارتش نشان می‌دهد که رژیم مادورو، همچنان برای ادامه بقای خود به ارزهای دیجیتال تکیه می‌کند ژنرال لنین هرا با اعلام راه اندازی این مرکز ، هدف از ایجاد آن تقویت و خودکفایی ارتش ونزوئلا است چنین مراکزی باعث ایجاد درآمدی غیر قابل مسدودسازی می شوند که سیستم های آمریکا نمی تواند آن را کنترل کند وی افزود که این یک روش جدید برای درآمد سازی است. همچنین ارتش امریکا این فعالیت های ارتش ونزوئلا را زیر ذزه بین قرار داده است و اعلام کرده است که این فعالیت ونزوئلا در جهت قاچاق مواد مخدر است.