ویلی وو تحلیلگر معروف می گوید : بیت کوین به 30 هزار دلار نیز می رسد در یک توییت در تاریخ 1 دسامبر ، وو اظهار داشت که "هرگز در مورد چشم انداز بیت کوین برای سال 2021" اینقدر سرسخت نبوده است.ویلی با سایت تحلیگرانه خود تاپ کاپ که با توجه به تحلیل های که در گذشته انجام داده و همگی دقیق و درست بودن نشان میده که در سال اینده قیمت بیت کوین رشد صعودی خواهد داشت به گفته ویلی عامل کاهش قیمت بیت کوین خود صرافی ها هستن که در سال 2021 با توجه به بازخورد تقویت کنندها قیمت بیت کوین به بیش تر از 20 هزار دلار نیز می رسد