داده های زنجیره ای حاکی از آن است که قیمت بیت کوین محدوده مقاومت اساسی دیگری را که 100000 دلاردرآن بازی می کند کاهش داده است.قیمت بیت کوین ازدامنه مقاومت 21 تا 22 هزار دلار فراتر رفته است و در7 1 دسامبر به بالای 23000 دلار رسیده است. در همین حال ، ویلی وو تحلیلگر زنجیره ای اکنون می گوید 100000 دلار یک هدف "مضحکانه کم" است سطح 21000 دلار برای ادامه بیت کوین در کوتاه مدت بسیار مهم بود. نقشه های حرارتی مبادله ای سفارشات فروش انباشته را در حدود 21000 تا 21،500 دلار نشان دادند، که به این معنی بود که قیمت بیت کوین برای دیدن روند صعودی گسترده تر،باید شکسته شود. بیت کوین وارد کشف قیمت می شود. نقشه های حرارتی تبادل هیچ سطح مقاومت قابل رویتی و مناطقی با سفارشات فروش بالای 22000 دلار را نشان نمی دهد. در کوتاه مدت،این بدان معناست که احتمال تداوم تجمع بیت کوین زیاد است.وو بر 55000 دلار به عنوان نقطه عطف بیت کوین تأکید کرد ، زیرا این بدان معناست که بیت کوین به 10٪ از سقف بازار طلا برسد.در حال حاضر ، ارزیابی طلا حدود 9 تریلیون دلار تخمین زده شده است. بالاتر از 50000 دلار، بیت کوین شروع به خوردن قسمت نسبتاً زیادی از کل طلا در بازار می کند که همچنان دارایی مسلط به بازار است.